Lidingö
Vi ville höja livskvalitén!
 STARTSIDA 
 LIDINGÖ - 3 rum & kök        
 Stockholms skärgård        
 Segelbåten Sunwind        
 ÖREBRO / LILLÅN                 
 ÖREBRO                                
 SEMESTER 2008                     
 VINTER                                  

Några minnesbilder från Renée's och Sune's liv från 2006 och framåt

 Efter 30 års boende för SA och 60 för RB, gick flyttlasset från Lidingö till Örebro år 2006.