Firmafesten
 Tillbaka   

   Så var det dags för firmafest - igen. Jag vet hur det blir. Två supar och sen drabbas vi av allsång. Det är samma varje år. och samma visor också för den delen. Alla startar lite försiktigt med varsin tonart för att sedan mot festens slut inte veta vad tonart är för något. Dessutom brukar det bli en orgie i decibel. Kända melodier arkebuseras med snuskiga texter som kopierats i ett otal exemplar. Efter ytterligare några glas skall alla helst hålla varandra i armkrok och försöka gunga åt samma håll, vilket förefaller vara näst intill omöjligt. Om jag för mitt liv kunde begripa varför man inte kan ta sg en sup och vara glad utan allsång? Och varför försöker man sjunga med obefintlig sångröst?

Det roliga tycks ofta ligga i det unda ordet. De poetiska värdena i denna folkliga erotomani ställer jag mig högst tveksam till. Och hänger man inte med kommer man att framstå som en snustorr representant för en utdöende kultur, och lämnas därför ensam och utanför den gemenskap som det sångglada sällskapet tillhör.

Ensamhet är många människors helvete här på jorden. Vad gör man när man nått en emotionell nollpunkt och döden borde kännas som en befrielse. Jo, man super sig ordentligt full och låter därmed ens sjungande omgivning bli förvandlad till ett festligt gäng, skrålar med i snusk och nidvisor, tar galanta damer på brösten och gödslar med skamliga förslag.

Långt senare vaknar man utan minne och låter arbetskamraterna hjälpa till med att pussla ihop kvällens öden och hoppas att allt skall vara förlåtligt till nästa års julfest.

Jag tar mitt sunda furnuft till hjälp och avstår från årets julfest, så att jag inte riskerar följande:

Morgonen har blivit dag
undrar vart jag är

Vart var jag i natt
och vilka var vi där

Jag har en huggorm i min mun
och törstar efter vatten

Att man alltid blir så här
när man varit i hatten

Nu finns det somliga långsynta individer som påstår följande:

De varmaste känslorna har du blott i ruset
ett nyktert hjärta är trångt och fruset

Det fattar ej livets små egna hemligheter
blott rusig skådar du in i det eviga ljuset

Sammanfattningsvis:
Ett måttligt konsumerande av alkoholhaltiga drycker i rätt umgänge bör vara till glädje för all inblandade på kort och lång sikt.

SUNE ANDERSSON

Tillbaka till startsidan för KÅSERIER