Talet till kvinnan
Tillbaka


Mina damer ...
(eller rättare sagt - talet till kvinnan)

Med krut och kvinnor skall man ju handskas varsamt, så det är väl bäst att jag väljer mina ord.

   Idag är vi i stort sett jämställda, men vägen hit har varit lång.När Adam gick omkring i Paradiset och deppade över att bara ha apor, dromedarer och en massa kräldjur runt omkring sig, bad han Gud om en ny lekkamrat. Visst, sa Gud och knyckte ett revben av Adam när han låg och sov. På något underligt sätt lyckades Gud skapa en kvinna av denna benbit, och Adam blev herre över Eva.

   Under Stenåldern fick Ni laga vår mat, föda våra barn och lappa våra slitna djurhudar. Gick ni utom synhåll kom vi och släpade hem Er - i håret. Det har man ju sett i glada skämtteckningar. Kan det vara från den tiden Ni har fått Ert starka hårfäste - och därför aldrig blir flintskalliga? I så fall har Ni oss män att tacka för det! Herrarna kommer väl ihåg när vi var små och tog i flickornas flätor och drog till. De satt som berg. När vi blev äldre tog vi flickorna på andra ställen - men det är en helt annan historia.

   Under den romantiska Medeltiden blev vi lite mänskligare. Ni fick smaka på maten först - fast det var nog bara för att vi ville se om den var förgiftad. Vi bjöd Er att alltid gå först in genom en dörr - fast det var nog för att rädda vårt eget huvud om någon fiende stod med svärdet i högsta hugg bakom dörren.

   Vid sekelskiftet förmanades Ni att:

  • hålla hemmet rent
  • ha god eld
  • ha ett uppmuntrande leende
  • ha ett kärleksfullt ord

   Det har alltid varit Er önskan att gifta Er och få ett hem, men det har inte alltid varit så lätt att stå brud. Jag läste en berättelse från sent 1800-tal som vittnar om detta:

   På bestämd tid kom två unga personer till prästen för att bli vigda, men den unge mannen var så full att han fick gå hem. Efter några dagar kom de tillbaka, och denna gång var den unge mannen ännu fullare än förra gången. Han blev hemkörd igen med orden "Gå hem och kom igen när du är nykter". Några dagar senare mötte prästen denna kvinna på en av stadens gator och sade till henne: "Min unga dam, du borde ha bättre förstånd, än att två gånger komma släpande på en full yngling för att bli gift med honom". "Men goa pastorn", svarade hon, "han vill inte följa med när han är nykter"!

   Nå - vad är det som gör Er kvinnor så otroligt bra? Är det ...

  • ...Er strålande förmåga att se saker i en helt annan dimension, eller är det för att...
  • ...Ni ger liv åt mänskligheten, eller är det bara för att...
  • ...Ni ser så oemotståndliga ut att vi inte kan leva utan er?

   Säkert är det allt detta och mer därtill som gör Er så otroligt bra. I mångt och mycket är det kvinnan som styr. Förr sade man att mannen höll i tömmarna men att kvinnan talade om vart de skulle. Och till leda har vi hört att bakom varje framgångsrik man står en kvinna. Och visst är det skönt att ha Er vid vår sida.

   Jämlikheten har gått så långt att i vår riksdag har vi för andra gången en "talman" som är en kvinna. Sen är det väl upp till var och en att säga vad man tycker om Birgitta Dahl, men jag gör det inte - just nu.

   Mina herrar ... nu är det vår tur ... Låt oss gemensamt höja våra glas och skåla för kvinnan, det är hon väl värd.

Skål!

SUNE ANDERSSON

Tillbaka till startsidan för KÅSERIER