Örebro
Wadköping
 STARTSIDA 
 Slottet 
 Svampen 
 Wadköping 
 Stadsparken 
 Karlslund 
 Gustavsvik 
 Naturens hus 
 Musikhögskolan 
 Konserter 
 Slottsbron 
Foto: Sune Andersson


 Friluftsmuseum där bl.a."Markurells i Wadköping" spelades in.